2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXXII/232/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/231/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/230/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kaliskim w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/229/2021 w sprawie zmiany uchwały nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2019 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasent

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/228/2021 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn"

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/227/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/226/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2020 rok

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/225/2021 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/224/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2020 rok

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/223/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawiszyna wotum zaufania

2021-07-07

Wyniki głosowania XXXII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2021-06-28

Uchwała nr XXXI/222/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-06-14

Uchwała nr XXXI/221/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

2021-06-14

Wyniki głosowania XXXI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2021-06-14

Uchwała nr XXX/220/2021 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli realizacji umowy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

2021-05-13

Uchwała nr XXX/219/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-05-13

Uchwała nr XXX/218/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

2021-05-13

Uchwała nr XXX/217/2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2021-05-13

Uchwała nr XXX/216/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu

2021-05-13

Uchwała nr XXX/215/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z DK25

2021-05-13

Uchwała nr XXX/214/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

2021-05-13

Wyniki głosowania XXX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2021-05-13

Uchwała nr XXIX/213/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-04-07

Uchwała nr XXIX/212/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

2021-04-07

Uchwała nr XXIX/211/2021 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2021 rok

2021-04-07

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2021-01-19
Data publikacji:2021-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1082