2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXIX/213/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-04-07

Uchwała nr XXIX/212/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

2021-04-07

Uchwała nr XXIX/211/2021 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2021 rok

2021-04-07

Uchwała nr XXIX/210/2021 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2021 rok

2021-04-07

Uchwała nr XXIX/209/2021 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

2021-04-07

Uchwała nr XXIX/208/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2021 roku

2021-04-07

Uchwała nr XXIX/207/2021 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu na gruncie będącym w zarządzie lub własnością Gminy i Miasta Stawiszyn oraz opis techniczny wiat usługowych, pawilonów oraz ogródków gastronomicznych

2021-04-07

Uchwała nr XXIX/206/2021 w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola Samorządowego "Justynka" w Stawiszynie z Filią Petryki poprzez przeniesienie jego siedziby oraz likwidację Filii w Petrykach

2021-04-07

Wyniki głosowania XXIX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2021-03-25

Uchwała nr XXVIII/205/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021 - 2030

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/204/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/203/2021 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta w Stawiszynie na lata 2021 - 2025

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/202/2021 w sprawie zasad użyczania nieruchomości gminnych organizacjom pozarządowym

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/201/2021 w sprawie obciążenia nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Stawiszyn służebnością dożywotniego zamieszkiwania

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/200/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/199/2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/198/2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn środków funduszu sołeckiego w 2022 roku

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/197/2021 w sprawie przystąpienia do projektu "Strategii rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030" oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/196/2021 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Petryki na lata 2021 - 2024

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/195/2021 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Zbiersk Kolonia na lata 2021 - 2026

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/194/2021 w sprawie przestąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Zbiersk Cukrownia"

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/193/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Długa Wieś Druga"

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/192/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Piątek Mały"

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/191/2021 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Stawiszyn

2021-03-08

Uchwała nr XXVIII/190/2021 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021

2021-03-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2021-01-19
Data publikacji:2021-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:604