2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXXIV/244/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-10-01

Uchwała nr XXXIV/243/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

2021-10-01

Uchwała nr XXXIV/242/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/215/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania

2021-10-01

Uchwała nr XXXIV/241/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022

2021-10-01

Uchwała nr XXXIV/240/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Zbiersk-Cukrownia 65a na okres dłuższy niż3 lata w trybie bezprzetargowym

2021-10-01

Uchwała nr XXXIV/239/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

2021-10-01

Wyniki głosowania XXXIV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2021-09-27

Uchwała nr XXXIII/238/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

2021-08-24

Uchwała nr XXXIII/237/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-08-24

Uchwała nr XXXIII/236/2021 w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

2021-08-24

Uchwała nr XXXIII/235/2021 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Długa Wieś Druga na lata 2021-2026

2021-08-24

Uchwała nr XXXIII/234/2021 w sprawie zgłoszenia sołectwa Długa Wieś Druga do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"

2021-08-24

Uchwała nr XXXIII/233/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu celem wsparcia finansowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej

2021-08-24

Wyniki głosowania XXXIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2021-08-24

Uchwała nr XXXII/232/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/231/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/230/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kaliskim w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/229/2021 w sprawie zmiany uchwały nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2019 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasent

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/228/2021 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn"

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/227/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/226/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2020 rok

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/225/2021 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/224/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2020 rok

2021-07-07

Uchwała nr XXXII/223/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawiszyna wotum zaufania

2021-07-07

Wyniki głosowania XXXII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2021-06-28

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2021-01-19
Data publikacji:2021-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1502