2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2021-07-30

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania postanowienia o oczywistej omyłce dla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-07-26

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-07-21

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-07-08

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-07-07

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-07-07

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej (uprawa gruntów rolnych)

2021-07-01

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-06-22

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-06-18

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn”

2021-06-09

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-06-02

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej (uprawa gruntów rolnych)

2021-06-02

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Pólko-Ostrówek w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Pólko-Ostrówek

2021-06-01

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-05-13

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-05-07

Obwieszczenie SKO

2021-05-05

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-04-30

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-04-30

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (związanej z prowadzeniem usług handlowych)

2021-04-21

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie przekazania wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

2021-04-06

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-04-06

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

2021-03-11

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej (uprawa gruntów rolnych)

2021-03-10

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-02-25

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-02-04

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2021-01-13
Data publikacji:2021-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3132