9. Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-11-12

Ogłoszenie nr 510242831-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 613615-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 613615-N-2019

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2019-11-12

Informacja z otwarcia ofert

2019-11-08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2019-10-29

Wyjaśnienia

2019-10-28

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2019-10-28

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-10-23

Ogłoszenie nr 613615-N-2019 z dnia 2019-10-23 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-10-23
Data publikacji:2019-10-23
Osoba sporządzająca dokument:Angelika Grzelaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3701