2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.75.2018 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn na 2019 rok

2019-10-22

Zarządzenie nr 0050.73.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-12-28

Zarządzenie nr 0050.72.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2019-02-07

Zarządzenie nr 0050.71.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2019-02-07

Zarządzenie nr 0050.70.2018 w sprawie uruchomienia syren na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

2019-02-07

Zarządzenie nr 0050.68.2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2019-02-07

Zarządzenie nr 0050.67.2018 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2019-02-07

Zarządzenie nr 0050.66.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2019-02-07

Zarządzenie nr 0050.65.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

2018-12-11

Zarządzenie nr 0050.62.2018 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 0050.55.2018 Burmistrza Stawiszyna z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2019-02-06

Zarządzenie nr 0050.61.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2019-02-06

Zarządzenie nr 0050.60A.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

2018-12-11

Zarządzenie nr 0050.60.2018 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2024

2019-02-06

Zarządzenie nr 0050.59.2018 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2019

2019-02-06

Zarządzenie nr 0050.58.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2019-02-06

Zarządzenie nr 0050.57A.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych

2018-11-07

Zarządzenie nr 0050.57.2018 w sprawie wprowadzenia Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-11-07

Zarządzenie nr 0050.55.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2019-02-06

Zarządzenie nr 0050.53.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-12-28

Zarządzenie nr 0050.52.2018 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-09-28

Zarządzenie nr 0050.51.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

2018-09-24

Zarządzenie nr 0050.48.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony,pod ogródek działkowy

2018-08-22

Zarządzenie nr 0050.47.2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z filią Petryki

2018-09-04

Zarządzenie nr 0050.46.2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2019 rok

2018-10-10

Zarządzenie nr 0050.45.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-10-10

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-01-03
Data publikacji:2018-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:11324