2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.75.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

2018-01-03

Zarządzenie nr 0050.71b.2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn

2017-12-28

Zarządzenie nr 0050.71a.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn

2017-12-28

Zarządzenie nr 0050.67.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże.

2017-12-13

Zarządzenie nr 0050.66.2017 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 roku

2017-12-11

Zarządzenie nr 0050.65A.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony pod działalność gospodarczą

2017-12-11

Zarządzenie nr 0050.65.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017rok.

2017-12-11

Zarządzenie nr 0050.64.2017 w sprawie likwidacji kart przydziałów do formacji obrony cywilnej

2017-12-20

Zarządzenie nr 0050.63.2017 w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej oraz uchylenia przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji OC

2017-12-11

Zarządzenie nr 0050.62.2017 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych

2017-12-11

Zarządzenie nr 0050.59.2017 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla samochodu pożarniczego marki Peugot Boxer o nr rejestracyjnym PKA CU44 będącego w wyposażeniu OSP w Zbiersku

2017-11-14

Zarządzenie nr 0050.58.2017 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gmin i Miasta Stawiszyn

2017-11-14

Zarządzenie nr 0050.57.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Informatyka oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie

2017-12-11

Zarządzenie nr 0050.56.2017 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

2017-12-11

Zarządzenie nr 0050.54.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego

2017-10-30

Zarządzenie nr 0050.53.2017 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego sie w zasobie Gminy i Miasta Stawiszyn

2017-10-30

Zarządzenie nr 0050.51.2017 w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2017 roku

2017-11-08

Zarządzenie nr 0050.50.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

2017-12-08

Zarządzenie nr 0050.49.2017 w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2017 roku

2017-11-08

Zarządzenie 0050.48b.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod działalność gospoda

2017-10-06

Zarządzenie 0050.48a.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2017-10-06

Zarządzenie 0050.48.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2017-09-20

Zarządzenie 0050.47.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2017-09-06

Zarządzenie nr 0050.46.2017 w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn na 2017rok.

2017-12-11

Zarządzenie nr 0050.45.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

2017-12-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2017-01-24
Data publikacji:2017-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:12461