2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nieruchomości do wynajęcia w Petrykach i Zbiersku Cukrowni

2016-03-27

II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym po byłej masarni położonym w Zbiersku Cukrowni oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 152/4

2016-03-27

Burmistrz Stawiszyna
Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym po byłej masarni położonym w Zbiersku Cukrowni oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 152/4 o pow.796 m2,dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00037076/9

Powierzchnia użytkowa budynku produkcyjnego wynosi 203,60 m2.

Cena wywoławcza działki zabudowanej wynosi 15.500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2014 o godz.1100 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul.Szosa Pleszewska 3,sala posiedzeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości 1.550,00 zł (słownie: tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych) w kasie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub na rachunek bankowy Gminy i Miasta Stawiszyn prowadzony w Banku Spółdzielczym w Pleszewie - Oddział w Stawiszynie Nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 . Wpłaty należy dokonać do dnia 1 października 2014 roku.
- okazanie dowodu wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie niezawarcia przez uczestnika, który przetarg wygrał notarialnej umowy sprzedaży.
Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Oferent, który przetarg wygra, zobowiązany jest do wpłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu na wskazany rachunek przed zawarciem aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie ,ul. Szosa Pleszewska 3,pokój15,Tel.(62) 7528079.

 

Burmistrz Stawiszyna

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w Zbiersku Cukrowni

2016-03-27

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-27
Data publikacji:2016-03-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6765