2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XXXI/157/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020.

2017-01-26

Uchwała Nr XXXI/156/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

2017-01-26

Uchwała Nr XXXI/155/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta  Stawiszyn na lata 2016-2020.

2017-01-26

Uchwała Nr XXXI/154/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

2017-01-26

Treść dokumentu w formacie PDF

Uchwała Nr XXXI/153/2016 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawe programową wychowania przedszkolengo w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gmine i Miasto Stawiszyn

2017-01-26

Uchwała Nr XXXI/152/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu na realizacje zadania pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy S

2017-01-26

Uchwała Nr XXXI/151/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu na realizacje zadania pn. "Zintegrowani w kulturze - Opracowanie dokumentacji obejmujcej studium wykonalności projektu"

2017-01-26

Uchwała Nr XXX/150/2016 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

2017-01-11

Uchwała Nr XXX/149/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2022

2017-01-11

Uchwała Nr XXX/148/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na 2017 rok.

2017-01-11

Uchwała Nr XXIX/147/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2016-2020

2016-12-08

Uchwała Nr XXIX/146/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

2016-12-08

Uchwała Nr XXIX/145/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-12-08

Uchwała Nr XXIX/144/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Zintegrowani w kulturze"

2016-12-08

Uchwała Nr XXIX/143/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Programu Rewitalizacji

2016-12-08

Uchwała Nr XXIX/142/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla zdegradowanej części Miasta Stawiszyna

2016-12-08

Uchwała Nr XXIX/141/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu  

2016-12-08

Uchwała Nr XXIX/140/2016 w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

2016-12-08

Uchwała Nr XXIX/139/2016 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017.

2016-12-08

Uchwała Nr XXIX/138/2016 w sprawie opłaty od posiadania psa

2016-12-08

Uchwała Nr XXIX/137/2016 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

2016-12-08

Uchwała Nr XXIX/136/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2017

2016-12-08

Uchwała Nr XXIX/135/2016 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

2016-12-08

Uchwała Nr XXVIII/134/2016 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gmine i Miasto Stawiszyn porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrow

2016-11-09

Uchwała Nr XXVIII/133/2016 w sprawie zmiany zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2016-2020

2016-11-09

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-27
Data publikacji:2016-03-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15146