Zapytanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina i Miasto Stawiszyn

Stawiszyn, dnia 6 listopada 2012 r.

Zapytanie ofertowe

 

na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego „Polubić naukę" - Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn - Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-26
Data publikacji:2016-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5628