Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 stanowiącego własność Gminy i Miasta Stawiszyn

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o odwołaniu ofertowego przetargu nieograniczonego

2016-03-25

Stawiszyn dnia 08.05.2014 r.
Nr DiOU 5540.7.2014

Ogłoszenie o odwołaniu ofertowego przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o odwołaniu ofertowego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 stanowiącego własność Gminy i Miasta Stawiszyn.

Burmistrz Stawiszyna informuje że odwołuje przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 numer rejestracyjny KZV 6079 .

 
Burmistrz Stawiszyna
   Robert Jarzębski

Ogłoszenie

2016-03-25

Burmistrz Stawiszyna ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 stanowiącego własność Gminy i Miasta Stawiszyn

 

Nr DiOU 5540. 7 . 2014


1. Przedmiot sprzedaży:

Marka , typ , model - samochód pożarniczy JELCZ 004
Nr rejestracyjny KZV 6079, rok produkcji 1985
Rodzaj pojazdu - pojazd gaśniczy zabudowany na podwoziu JELCZ 315 MS
Moc silnika 178,6 kW
Stan licznika 19966 km

2. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:

Samochód można oglądać w siedzibie jednostki OSP Stawiszyn ul. Starościńska po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z gospodarzem obiektu Panem Krzysztofem Małeckim (tel. kom. Nr 725046944).

3. Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn sekretariat urzędu . Termin składania ofert upływa dnia 24.04.2014 r. o godzinie 10.00.

4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2014 r. o godz. 10.15 w budynku Urzędu Gminy i iasta Stawiszyn , sala posiedzeń ( piwnica) . Otwarcie ofert jest jawne.

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

- Imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy , instytucji ) i siedzibę oferenta
- Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
- Sposób kontaktu z oferentem 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperta winna być oznaczona : „Oferta na zakup samochodu pożarniczego arki Jelcz KZV 6079 „. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje w 100% cena zadeklarowana przez oferenta (cena brutto ). Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu pożarniczego marki Jelcz jest zobowiązany niezwłocznie ( ale nie później niż 7 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu przetargu ) dokonać wpłaty na konto
Gminy i Miasta Stawiszyn BS Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005.

Wydanie w/w samochodu nastąpi po uiszczeniu ceny sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia przetargu, zmianę warunków przetargu oraz odwołanie przetargu bez podania przyczyny.

Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.

 

Pliki do pobrania

Fotografie auta

 


Burmistrz Stawiszyna
 / Robert Jarzębski /

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5984