2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

   

Lp.

Nr i data Zarządzenia

Treść Zarządzenia

Plik PDF

1

0151/1/2009
11.01.2009

W sprawie: zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

Pobierz

2

0151/2/2009
12.01.2009

W sprawie: ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadzceń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Pobierz

3

0151/3/2009
19.02.2009

W sprawie:Planu Szkolenia Obronnego Gminy i Miasta Stawiszyn na 2009 rok

Pobierz

4

0151/4/2009
03.03.2009

W sprawie: planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Stawiszyn w 2009 roku

Pobierz

5

0151/5/2009
03.03.2009

W sprawie: zmiany uchwały nr 41/44/2001 Zarzadu Gminy i Miasta Stawiszyn zdnia 27 września 2001 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pobierz

6

0151/6/2009
03.03.2009

W sprawie:określena maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn

Pobierz

7

0151-7/2009
23.03.2009

W sprawie: przygotowania i wzięcia udziału w wojewódzkim treningu systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Pobierz

8

0151-8/2009
31.03.2009

W sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2009 r.

Pobierz

9

0151-9/2009
27.04.2009

W sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Pobierz

10

0151-10/2009
12.05.2009

W sprawie: powołania obwodowych Komisji Wyborczych

Pobierz

11

0151-11/2009
19.05.2009

W sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Pobierz

12

0151-12/2009
20.05.2009

W sprawie: przygotowania i wzięcia udziału w wojewódzkim treningu systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Pobierz

13

0151-13/2009
05.06.2009

W sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Pobierz

14

0151-14/2009
15.06.2009

W sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Pobierz

15

0151-15/2009
15.06.2009

W sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Pobierz

16

0151-16/25009
15.06.2009

W sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Pobierz

17

0151-17/2009
18.06.2009

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Pobierz

18

0151-18/2009
18.06.2009

W sprawie: wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników UGiM, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

Pobierz

19

0151-19/2009
06.08.2009

W sprawie: powołania gminnej komisji ds. dokonania oceny ogrodów kwiatowych

Pobierz

20

0151-20/2009
10.09.2009

W sprawie; zmian budżetu i w budzecie

Pobierz

21

0151-21/2009
18.09.2009

W sprawie: przygotowania i wzięcia udziału w wojewódzkim treningu systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy

Pobierz

22

0151-22/2009
18.09.2009

W sprawie; zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Pobierz

23

0151-23/2009
23.10.2009

W sprawie: sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 25 WPK

Pobierz

24

0151-24/2009
13.11.2009

W sprawie: przyjęcia budżetu na 2010 r.

Pobierz

25

0151-25/2009
16.11.2009

W sprawie: wyznaczenia dwóch rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt i towarów w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

Pobierz

26

0151-26/2009
30.11.2009

W sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Pobierz

27

0151-27/2009
10.12.2009

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

Pobierz

28

0151-28/2009
10.12.2009

W sprawie: wyznaczenia dnia 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Pobierz

29

0151-29/2009

W sprawie: tworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Pobierz

30

0151-30/2009
31.12.2009

W sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Pobierz

31

0151-31/2009
31.12.2009

W sprawie: wprowadzenia regulaminu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Pobierz

32

0151-32/2009
31.12.2009

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie

Pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2015-11-30
Data publikacji:2015-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Gałązka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7306