2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 0050.53.2012 w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w roku 2013

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.52.2012 w sprawie: ustalenia planu kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych gminy i miasta Stawiszyn

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.51.2012 w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2013 rok

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.50.2012 w sprawie: ustalenia poziomu istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2013 rok

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.49.2012 w sprawie: określenia misji, celów i zadań Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.48.2012 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.47.2012 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.46.2012 w sprawie: wprowadzenia normy zużycia paliwa płynnego dla marki Ford Transit

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.45.2012 w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2013-2019

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.44.2012 w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy i miasta Stawiszyn na 2013 rok

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.43.2012 w sprawie: przygotowania i przeprowadzania powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA) na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.43.2012 w sprawie: przygotowania i przeprowadzania powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA) na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.42.2012 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.41.2012 w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.14.2011 z dn. 30 czerwca 2011 r.

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.40A.2012 w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu Systemowe zarządzanie droga do doskonałości JST”

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.40.2012 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.39.2012 w sprawie: przeprowadzenia audytu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.38.2012 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.37.2012 w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2013 rok

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.36.2012 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA) na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.35.2012 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.34.2012 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za I półrocze 2012 r.

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.33.2012 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.32.2012 w sprawie: uruchomienia syren oraz wywieszenia flag na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.31.2012 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2016-03-01

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-30
Data publikacji:2015-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11946