WYMIANA PODŁÓG Z PARKIETU NA WYKŁADZINĘ PCV W ZS W ZBIERSKU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA ROBOTY BUDOWLANE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBIERSKU
GMINA STAWISZYN, POWIAT KALISKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NR OGŁOSZENIA 341/1/2007 Z DNIA 18.05.2007 roku

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Nr OWP/2007/05/18-478975 z dnia 18.05.2007 roku.

Zespół Szkół w Zbiersku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymiana podłóg z parkietu na wykładzinę PCV w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Zbiersku, Zbiersk Cukrownia 144, 62-830 Zbiersk, gmina Stawiszyn, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.
SIWZ jest dostępna na stronie internetowej: www.bip.stawiszyn.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Kryteria oceny ofert – najniższa cena.
Termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia podpisania umowy
Termin związania z ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Ofertę należy przesyłać na adres siedziby Strony Zamawiającej. Najpóźniej do dnia 18.06.2007 roku do godz. 12.00 czasu lokalnego, przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Zespół Szkół w Zbiersku, Zbiersk Cukrownia 144, 62-830 Zbiersk, gmina Stawiszyn, powiat kaliski, województwo wielkopolskie lub osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół w Zbiersku za potwierdzeniem odbioru przez Stronę Zamawiającą lub jej przedstawiciela.


tr>D Y R E K T O R
Zespołu Szkół w Zbiersku

Z A Ł Ą C Z N I K IS I W Z
p o b i e r zSpecyfikacja techniczna
p o b i e r zFormularz ofertowy
p o b i e r zOświadczenie
p o b i e r zUmowa
p o b i e r zPrzedmiar robót
p o b i e r zODPOWIED NA ZAPYTANIE
p o b i e r zINFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
p o b i e r z


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5652