2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 0050.69.2014 w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-26

Zarządzenie Nr 0050.68.2014 w sprawie: ustalenia planu kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-02-26

Zarządzenie Nr 0050.67.2014 w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-02-26

Zarządzenie Nr 0050.66.2014 w sprawie: ustalenia poziomu istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2015 rok

2016-02-26

Zarządzenie Nr 0050.65.2014 w sprawie: określenia misji, celów i zadań Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2015 rok

2016-02-26

Zarządzenie Nr 0050.63.2014 w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-26

Zarządzenie Nr 0050.62.2014 w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-26

Zarządzenie Nr 0050.61.2014 w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-26

Zarządzenie Nr 0050.60.2014 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

2016-02-26

Zarządzenie Nr 0050.59.2014 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn na 2015 rok

2016-02-26

Zarządzenie Nr 0050.58.2014 w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2015-2020

2016-02-26

Zarządzenie Nr 0050.57.2014 w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Stawiszyna z dnia 15 czerwca 2009 r., Nr 0151-15/2010 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.56.2014 w sprawie: przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.55.2014 w sprawie: ustalenia zasad odpłatnego przejmowania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych z własnych środków na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.54.2014 w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.53.2014 w sprawie: przyjęcia statutu placówki wsparcia dziennego - Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Wyspa" w Stawiszynie

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.52.2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.51.2014 w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.50.2014 w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.49.2014 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.48.2014 w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2015 rok

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.47.2014 w sprawie: założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.46.2014 w sprawie: opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych i zliczeniu ich do kategorii dróg gminnych

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.45.2014 w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.44.2014 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za I półrocze 2014 roku

2016-02-25

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-30
Data publikacji:2015-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11854