Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2009/2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/11/2009
Stawiszyn, dnia 18.08.2009 roku


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2009/2010" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę
 

FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób
Piotr Felisiak, Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przyjęte kryterium oceny ofert:
CENA - 100 %
SUMA - 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 
 

 

1.

Przedsiębiorstwo  Usługowo-Transportowe

Sapikowski Wojciech

Stare Grądy 34

62-580 Grodziec

 

 

2.

FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób

Piotr Felisiak

Zbiersk 103

62-830 Zbiersk

 

Wykonawca nr 1 na podstawie art. 24 ust.2 pkt.3 ustawy PZP został wykluczony, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy PZP - odrzucona.

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5369