Wykonanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/10/2009
Stawiszyn, dnia 06.08.2009 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Wykonanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez Wykonawcę - Biuro Projektowe Konopski & Konopski Spółka Jawna ul. Hanki Sawickiej 11/16B, 62-800 Kalisz.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z po-wyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przyjęte kryterium oceny ofert:

CENA - 90 pkt
TERMIN WYKONANIA - 10 pkt

SUMA - 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Łączna punktacja

CENA

TERMIN

WYKONANIA

 

1.

Pracownia Projektowa PION

Andrzej Kusztelak

ul. Gimnastyczna 14, 94-128 Łódź

 

 

30,7

 

 

 

 

7,70

 

 

38,40

 

 

2.

Projektowanie Architektoniczne

Michał Otomański

ul. Leszczyńskiej 20/17, 93-347 Łódź

 

 

37,50

 

 

 

7,70

 

 

 

45,20

 

3.

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.

ul. Nieszawska 11, 61-021 Poznań

 

 

46,2

 

 

7,20

 

 

53,40

 

4.

Zakład Usług Technicznych

 architekt Wanda Grodzka

ul. Bliska 1B/5, 80-541 Gdańsk

 

 

13,90

 

 

 

6,90

 

 

 

20,40

 

5.

Pracownia Projektowo - Kosztorysowa „BUD - KOSZT"

O/Wrocław, Siedziba Rawicz

ul. Akacjowa 15, 63-900 Rawicz

 

 

     45,50

 

 

10,00

 

 

55,50

 

6.

 

Biuro Projektowe Konopski & Konopski Spółka Jawna

ul. Hanki Sawickiej 11/16B,

62-800 Kalisz

 

 

90,00

 

 

 

8,70

 

 

98,70

 

 

7.

Pracownia Projektowa Perspektywa

Oddział w Poznaniu

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

 

 

58,10

 

 

7,70

 

 

65,80

8.

SOL-AR" Jerzy Solarek

Pracownia Architektury i Urbanistyki

ul. Rajskich Ptaków 17,

02-816 Warszawa

 

 

25,00

 

 

6,90

 

 

31,90

9.

A.P.A. ARCHES s.c.

ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznań

 

    63,50

 

7,70

 

71,20

10.

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „POZPROJEKT"

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

 

62,10

 

7,70

 

69,80

11.

W.D.I. Wykonawstwo-Dokumentacja-Inwestycje Spółka z o.o.

Ul. Częstochowska 95 a,

62-800 Kalisz

 

 

90,00

 

 

7,70

 

 

97,70

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5869