Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej i boisk zewnętrznych w Stawiszynie, przy ul. Szkolnej 8

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/2/2009

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „Dostawę i montaż wyposażenia hali sportowej oraz boisk zewnętrznych w Stawiszynie , przy ul. Szkolnej 8”
wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożo¬ną przez Wykonawcę – Firma Produkcyjno – Handlowa „PESMENPOL”, Trzemeśnia 53, 32-425 Trzemeśnia.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA – 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SPORT PLUS” ul. Słowackiego 75 a , 32-400 Myślenice

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA –96 pkt

 

Otrzymują:
1. Firma Produkcyjno - Handlowa
„PESMENPOL”
Trzemeśnia 53
32-425 Trzemeśnia
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„SPORT PLUS”
ul. Słowackiego 75 a
32-400 Myślenice
3. a/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-22
Data publikacji:2016-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5868