2006

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Lp.

Nr i data zarządzenia

Treść Zarządzenia

1.

0151/1/2006
15.03.2006

W sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2006 rok

2.

0151/2/2006
20.03.2006

Przygotowanie i wzięcie udziału w treningu systemu wykonywania i alarmowania (SWA)

3.

0151/3/2006
20.04.2006

W sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

4.

0151/4/2006
20.04.2006

W sprawie wprowadzenia „ Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Stawiszyn"

5.

0151/5/2006
11.05.2006

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stawiszynie

6.

0151/6/2006
11.05.2006

W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy d/s sekretarsko-kancelaryjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

7.

0151/7/2006
17.05.2006

W sprawie sprzedaży ciągnika URSUS C 360 oraz maszyn rolniczych

8.

0151/8/2006
17.05.2006

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobie Gminy i Miasta

9.

0151/9/2006
24.05.2006

W sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego

10.

0151/10/2006
24.05.2006

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2006 rok.

11.

0151/11/2006
14.06.2006

W sprawie przygotowania i wzięcia udziału w treningu systemu wykonania i alarmowania (SWA)

12.

0151/12/2006
05.07.2006

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych, do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans

13.

0151/13/2006
21.07.2006

Dot. powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy na dowóz dzieci

14.

0151/14/2006
21.07.2006

Powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup autokaru

15.

0151/15/2006
21.07.2006

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2006 rok

16.

0151/16/2006
11.08.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

17.

0151/17/2006
11.08.2006

Dot. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacje drogi gminnej Piątek Mały-Złotniki Małe

18.

0151/18/2006
14.08.2006

Dot. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacje dróg gminnych w miejscowości Stawiszyn ul Łąkowa, ul. Zielona

19.

0151/19/2006
17.08.2006

Dot. przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dróg gminnych w miejscowości Zbiersk, Werginki

20.

0151/20/2006
21.08.2006

Dot. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś Pierwsza

21.

0151/21/2006
21.08.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

22.

0151/22/2006
22.08.2006

Dot. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego modernizację dróg gminnych w miejscowości Stawiszyn  ul. Targowa i ul. Kościelna

23.

0151/23/2006
15.09.2006

Dot. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację drogi w miejscowości Zbiersk

24.

0151/24/2006
19.09.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

25.

0151/25/2006
19.09.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

26.

0151/26/2006
19.09.2006

Dot. rozbudowy oświetlenia w ciągu ulicy Szosa Konińska

27.

0151/27/2006
24.09.2006

W sprawie przygotowania i wzięcia udziału w treningu systemu wykonywania i alarmowania (SWA)

28.

0151/28/2006
26.09.2006

Dot. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację drogi w Długiej Wsi Trzeciej, Zbiersk Cukrowni, Piątek Wielki-Brzezina

29.

0151/29/2006
29.09.2006

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2006 r.

30.

0151/30/2006
04.10.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Stawiszynie przy ul. Konińskiej

31.

0151/31/2006
29.10.2006

W sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

32.

0151/32/2006
03.11.2006

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2006 r.

33.

0151/33/2006
15.11.2006

W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na  2007 rok

34.

0151/34/2006
16.11.2006

W sprawie ustalenia stawek najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

35.

0151/35/2006
17.11.2006

Dot. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dróg gminnych w miejscowości Długa Wieś Druga(oczyszczalnia)

36.

0151/36/2006
29.11.2006

W sprawie zbycia autokaru marki Autosan H9-21

37.

0151/37/2006
18.12.2006

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2006 r.

38.

0151/38/2006
29.12.2006

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2006 r.

39.

0151/39/2006
29.12.2006

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na dzień 31,12.2006 rok

40.

0151/40/2006
29.12.2006

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

41.

0151/41/2006
29.12.2006

W sprawie zatwierdzenia Programu Szkolenia Obronnego Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2007-2009

42.

0151/42/2006
29.12.2006

Regulamin Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-03-16
Data publikacji:2016-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Robert Jarzębski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7172