2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr IX/43/2015 w sprawie: ustalenia wysokości i zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Stawiszynie przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych

2016-02-12

Uchwała Nr IX/42/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn za 2014 rok

2016-02-12

Uchwała Nr IX/41/2015 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku za 2014 rok

2016-02-12

Uchwała Nr IX/40/2015 w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

2016-02-12

Uchwała Nr IX/39/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i miasta Stawiszyn za 2014 rok

2016-02-12

Uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2016-02-12

Uchwała Nr VIII/37/2015 w sprawie: w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Zasób Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu

2016-02-12

Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenie tych stawek

2016-02-12

Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”

2016-02-12

Uchwała Nr VII/33/2015 w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”

2016-02-12

Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

2016-02-12

Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie: zgłoszenia sołectw Piątek Mały, Zbiersk-Kolonia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"

2016-02-12

Uchwała Nr VI/30/2015 w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Piątek Mały na lata 2015-2020

2016-02-12

Uchwała Nr VI/29/2015 w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Zbiersk-Kolonia na lata 2015-2020

2016-02-12

Uchwała Nr VI/28/2015 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Stawiszyn porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego

2016-02-12

Uchwała Nr VI/27/2015 w sprawie: zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

2016-02-12

Uchwała Nr VI/26/2015 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-02-12

Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn

2016-02-12

Uchwała Nr V/24/2015 w sprawie: zmiany budżetu na 2015 r.

2016-02-12

Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie: wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

2016-02-12

Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2015-2020

2016-02-12

Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok

2016-02-12

Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015

2016-02-12

Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2016-02-12

Uchwała Nr IV/18/2015 w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2015 rok

2016-02-12

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2016-01-19
Data publikacji:2016-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7760