Budowa linii kablowych nN dla zasilenia działek budowlanych w m. Stawiszyn

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2016

Stawiszyn, dnia 09-02-2012 roku

GP.6733.2.2012 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Stawiszyna

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości
że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

BUDOWIE LINII KABLOWYCH nN DLA ZASILENIA DZIAŁEK BUDOWLANYCH W  M. STAWISZYN

w miejscowości Stawiszyn, gmina Stawiszyn, na terenie działek: 512/3, 439, 95/1, 93/1, 90/11, 90/17, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/13, 90/14, 90/15, 90/16.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

mgr Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-03-31
Data publikacji:2016-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Nowicka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1886