Budowia wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy 0,8 MW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2016

   O B W I E S Z C Z E N I E

      BURMISTRZA  STAWISZYNA

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art.74 ust.3,ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1999,poz.1227,) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r  KPA (tekst jednolity Dz.U.2000 r.Nr 98,poz.1071 z późn.zm.) 

BURMISTRZ   STAWISZYNA

i n f o r m u j e

że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na :

Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy 0,8 MW na działce Nr 929 a także (934 i 926 oddziaływanie rotora) w miejscowości Zbiersk, gmina Stawiszyn

 dla inwestora:

Ferma wiatrowa „JACKPOL"Sp.z o.o,Witoldów 6,62-817 Żelazków

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej działkę Nr 929 a także (934 i 926 oddziaływanie rotora) w obrębie geodezyjnym Zbiersk, zgodnie z załącznikiem mapowym i wypisem z rejestru gruntów zawartymi w karcie informacyjnej o przedsięwzięciu. Strony postępowania w liczbie powyżej 20 zostały zawiadomione w formie opublikowanego obwieszczenia.

 Stawiszyn 28.12.2011r.

Burmistrz  Stawiszyna

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-03-31
Data publikacji:2016-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Czesława Łuczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2094