Budowa dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2016

 O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISZYNA

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art.74 ust.3,ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1999,poz.1227,) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r KPA (tekst jednolity Dz.U.2000 r.Nr 98,poz.1071 z  późn.zm.)

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

i n f o r m u j e

 

że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o łącznej mocy 1,6 MWna działce Nr 225 w miejscowości Długa Wieś Druga,gmina Stawiszyn

dla inwestora:

Ferma wiatrowa „JACKPOL"Sp.z o.o,Witoldów 6,62-817 Żelazków

 

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej działkę Nr 252 w obrębiegeodezyjnym Długa Wieś Druga,zgodnie z załącznikiem mapowym i wypisem z rejestru gruntówzawartymi w karcie informacyjnej o przedsięwzięciu.Strony postępowania w liczbie powyżej 20 zostały zawiadomione w formie opublikowanego obwieszczenia.

 

 

Burmistrz Stawiszyna

 

Robert Jarzębski

 

 

Stawiszyn 08.12.2011r.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-03-31
Data publikacji:2016-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Czesława Łuczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2068