Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr GP.6833.2.2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2016

GP.6733.2.2011

Stawiszyn, dnia 25.10.2011 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Stawiszyna

w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)
 

podaje się do publicznej wiadomości

 

że w dniu 25 października 2011 roku wydano decyzję nr GP.6833.2.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowie słupa elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia

 

w miejscowości Piątek Wielki, gmina Stawiszyn, na terenie działek 1/2, 1/6, 1/7, 1/86, 1/87, 59, 97, 318/1.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

 

mgr Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-03-31
Data publikacji:2016-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Nowicka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1886