Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna - decyzja dla firmy Wiatrowiec Energie Sp. z o.o

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Stawiszyna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art.74 ust.3,ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 1999,poz.1227) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (tekst jednolity Dz.U.2000r.Nr 98,poz.1071 z późn.zm.)

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

I n f o r m u j e

że, w dniu 19.05.2011r.została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każdawraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenieGminy Stawiszyn w obrębie miejscowości:Zbiersk,Nowy Kiączyn,Petryki,Wyrów,Piątek Mały,Piątek Mały Kolonia,Werginki,Piątek Wielki

Na wniosek inwestora:Firma WIATROWIEC Energie Spółka z o.o.

 

02-674 Warszawa,ul.Marynarska 11

Adres do korespondencji:63-308 Gizałki,Nowa Wieś 22

 

 

Stawiszyn 19.05.2011r Burmistrz Stawiszyna

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-03-31
Data publikacji:2016-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Czesława Łuczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2036