Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT w Zbiersku Cukrownia wraz z niezbędną infrastrukturą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2016

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT w Zbiersku Cukrownia wraz z niezbędną infrastrukturą

 

UGiM 7331/01/11

Stawiszyn, dnia 07.01.2011 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Stawiszyna

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT

wraz z niezbędną infrastrukturą

w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn, na terenie działek 5086/12 oraz 5086/14.

BURMISTRZ STAWISZYNA
     Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-03-31
Data publikacji:2016-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2094