2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XX/142/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2020 roku

2020-04-23

Wyniki głosowania imiennego XX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-04-20

Uchwała nr XIX/141/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-04-23

Uchwała nr XIX/140/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030

2020-04-23

Uchwała nr XIX/139/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020

2020-04-23

Uchwała nr XIX/138/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

2020-04-23

Uchwała nr XIX/137/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2020 roku

2020-04-23

Uchwała nr XIX/136/2020 w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wyrów"

2020-04-23

Uchwała nr XIX/135/2020 w sprawie stwierdzenia że projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wyrów" nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm

2020-04-23

Uchwała nr XIX/134/2020 w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Petryki"

2020-04-23

Uchwała nr XIX/133/2020 w sprawie stwierdzenia że projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Petryki" nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2020-04-23

Wyniki głosowania imiennego XIX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-03-17

Uchwała nr XVIII/132/2020 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn"

2020-04-23

Wyniki głosowania imiennego XVIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-03-17

Uchwała nr XVII/131/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-03-04

Uchwała nr XVII/130/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030

2020-03-04

Uchwała nr XVII/129/2020 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok

2020-03-04

Uchwała nr XVII/128/2020 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2020 rok

2020-03-04

Uchwała nr XVII/127/2020 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Społecznej na 2020 rok

2020-03-04

Uchwała nr XVII/126/2020 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

2020-03-04

Uchwała nr XVII/125/2020 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej na 2020 rok

2020-03-04

Uchwała nr XVII/124/2020 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Zbiersk Cukrownia na lata 2020 - 2023

2020-03-03

Uchwała nr XVII/123/2020 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Piątek Mały na lata 2020 - 2023

2020-03-03

Uchwała nr XVII/122/2020 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn kategorii drogi gminnej

2020-03-03

Uchwała nr XVII/121/2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn środków funduszu sołeckiego w 2021 roku

2020-03-03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2020-01-27
Data publikacji:2020-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1576