Biuletyn Informacji Publicznej w Stawiszynie

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Wyrów działka nr 227 i 228