Biuletyn Informacji Publicznej w Stawiszynie

Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 65/8 (obręb 0014) w miejscowości Zbiersk Kolonia, gm. Stawiszyn