2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr VII/71/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2018 rok

2019-06-25

Uchwała nr VII/70/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku za 2018 rok

2019-06-25

Uchwała nr VII/69/2019 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

2019-06-25

Uchwała nr VII/68/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2018 rok

2019-06-25

Uchwała nr VII/67/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawiszyna wotum zaufania

2019-06-25

Wyniki głosowania imiennego VII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-06-13

Uchwała nr VI/66/2019 w sprawie zmiany chwały budżetowej na 2019 rok

2019-05-27

Uchwała nr VI/65/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019 - 2024

2019-05-27

Uchwała nr VI/64/2019 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenie tych stawek

2019-05-27

Uchwała nr VI/63/2019 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn

2019-05-27

Uchwała nr VI/62/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.

2019-05-27

Wyniki głosowania imiennego VI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-05-16

Uchwała nr V/61/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-04-09

Uchwała nr V/60/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2024

2019-04-09

Uchwała nr V/59/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zbiersk-Kolonia

2019-04-09

Uchwała nr V/58/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zbiersk-Cukrownia

2019-04-09

Uchwała nr V/57/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zbiersk

2019-04-09

Uchwała nr V/56/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Długa Wieś Trzecia

2019-04-09

Uchwała nr V/55/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Długa Wieś Druga

2019-04-09

Uchwała nr V/54/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Długa Wieś Pierwsza

2019-04-09

Uchwała nr V/53/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowy Kiączyn

2019-04-09

Uchwała nr V/52/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Petryki

2019-04-09

Uchwała nr V/51/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pólko-Ostrówek

2019-04-09

Uchwała nr V/50/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wyrów

2019-04-09

Uchwała nr V/49/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Werginki

2019-04-09

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-01-28
Data publikacji:2019-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:4447