2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XI/92/2019 w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn kategorii drogi gminnej

2019-11-04

Wyniki głosowania imiennego XI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-10-01

Uchwała nr X/91/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-09-30

Uchwała nr X/90/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019 - 2023

2019-09-30

Uchwała nr X/89/2019 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję 2020 - 2023

2019-09-30

Uchwała nr X/88/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Stawiszyna

2019-09-30

Wyniki głosowania imiennego X sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-09-30

Uchwała nr IX/87/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-09-30

Uchwała nr IX/86/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019 - 2024

2019-09-30

Uchwała nr IX/85/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałąnia Przemocy w Rodzinie w Stawiszynie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2019-09-30

Uchwała nr IX/84/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego :MÓJ RYNEK" w Stawiszynie

2019-09-30

Uchwałą nr IX/83/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina i Miasto Stawiszyn

2019-09-30

Uchwała nr IX/82/2019 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn"

2019-09-30

Wyniki głosowania imiennego IX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-09-16

Uchwała nr VIII/81/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-07-10

Uchwała nr VIII/80/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019 - 2024

2019-07-10

Uchwała nr VIII/79/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Stawiszynie

2019-07-10

Uchwała nr VIII/78/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina i Miasto Stawiszyn

2019-07-10

Uchwała nr VIII/77/2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

2019-07-10

Uchwała nr VIII/76/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli

2019-07-10

Wyniki głosowania imiennego VIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-07-01

Uchwała nr VII/75/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-06-25

Uchwała nr VII/74/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019 - 2024

2019-06-25

Uchwała nr VII/73/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

2019-06-25

Uchwała nr VII/72/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2019-06-25

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-01-28
Data publikacji:2019-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:4446