2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

zarządzenie nr 0050.44.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony,pod ogródek działkowy

2018-08-08

Zarządzenie nr 0050.42.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-10-10

Zarządzenie nr 0050.40.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-10-10

Zarządzenie nr 0050.40.2018 w sprawie uruchomienia syren na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

2018-07-10

Zarządzenie nr 0050.38.2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-10-10

Zarządzenie nr 0050.37.2018 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na terenie Gminy Stawiszyn

2018-08-08

Zarządzenie nr 0050.36.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę

2018-06-20

Zarządzenie nr 0050.35.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z Filią Petryki

2018-06-19

Zarządzenie nr 0050.34.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Długa Wieś Druga

2018-06-12

Zarządzenie nr 0050.33.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z filią Petryki

2018-05-29

Zarządzenie nr 0050.32.2018 w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-07-10

Zarządzenie nr 0050.31.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-07-10

Zarządzenie nr 0050.29.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 02 maja 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-05-22

Zarządzenie nr 0050.28.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-05-22

Zarządzenie nr 0050.27.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2018-04-18

Zarządzenie nr 0050.26.2018 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę niekomercyjnej infrastruktury Parku Miejskiego w Stawiszynie na cele rekreacyjne"

2018-05-22

Zarządzenie nr 0050.25.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2018-04-11

Zarządzenie nr 0050.24.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-05-22

Zarządzenie nr 0050.23.2018 w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

2018-04-18

Zarządzenie nr 0050.22.2018 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę - modernizację targowiska w miejscowości Stawiszyn wraz z niezbędną infrastrukturą, budową budynku

2018-04-18

Zarządzenie nr 0050.21.2018 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę niekomercyjnej infrastruktury Parku Miejskiego w Stawiszynie na cele rekreacyjne"

2018-04-18

Zarządzenie nr 0050.19.2018 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk dz. nr 711/1, 711/2"

2018-04-18

Zarządzenie nr 0050.18.2018 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2018 roku

2018-03-22

Zarządzenie nr 0050.17.2018 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi

2018-03-12

Zarządzenie nr 0050.16.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

2018-03-12

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-01-03
Data publikacji:2018-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:5905