2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.44.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej kasy w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn

2017-12-11

Zarządzenie nr 0050.42.2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za I półrocze 2017 roku.

2017-12-08

Zarządzenie nr 0050.41.2017 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej w m. Piątek Wielki dz nr 1/3;48"

2017-12-11

Zarządzenie nr 0050.40.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

2017-12-08

Zarządzenie nr 0050.39.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

2017-12-11

Zarządzenie nr 0050.38.2017 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi nr 674344P Stawiszyn-Pólko" w miejscowości Stary Kiączyn

2017-12-11

Zarządzenie 0050.37.2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 14 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-08-01

Zarządzenie nr 0050.36.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

2017-12-08

Zarządzenie nr 0050.34.2017 w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w ramach realizacji projektu w partnerstwie z Powiatem Kaliskim

2017-12-11

Zarządzenie nr 0050.33.2017 w sprawie uruchomienia syren na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

2017-12-08

Zarządzenie nr 0050.32.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne.

2017-12-08

Zarządzenie nr 0050.31.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

2017-12-08

Zarządzenie nr 0050.30.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej

2017-06-28

Zarządzenie nr 0050.29.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

2017-06-28

Zarządzenie nr 0050.28.2017 w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-06-28

Zarządzenie nr 0050.26.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego

2017-06-20

Zarządzenie nr 0050.25.2017 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

2017-12-08

Zarządzenie nr 0050.24.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2017-06-14

Zarządzenie nr 0050.23.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod działalność gospo

2017-06-14

Zarządzenie nr 0050.20a.2017 w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

2017-07-14

Zarządzenie nr 0050.20.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2017-05-31

Zarządzenie nr 0050.19.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych bedących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod działalność gospo

2017-05-24

Zarządzenie nr 0050.17.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.16.2017 w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 0050.9.2017 Burmistrza Stawiszyna z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

2017-05-24

Zarządzenie nr 0050.15.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

2017-05-24

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2017-01-24
Data publikacji:2017-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:7635