2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XXI/107/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2016-2020.

2016-05-30

Uchwała Nr XXI/106/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

2016-05-30

Uchwała Nr XXI/105/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązu przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali stanowiących własność Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-05-30

Uchwała Nr XX/104/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2016-2020.

2016-04-01

Uchwała Nr XX/103/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

2016-04-01

Uchwała Nr XX/102/2016 przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"

2016-04-01

Uchwała Nr XX/101/2016 w sprawie uchwalenia statutu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie.

2016-04-01

Uchwała Nr XIX/100/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2015-2020.

2016-04-01

Uchwała Nr XIX/99/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

2016-04-01

Uchwała Nr XIX/98/201 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

2016-04-01

Uchwała Nr XVIII/97/2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

2016-04-01

Uchwała Nr XVIII/96/2016 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy Stawiszyn

2016-04-01

Uchwała Nr XVIII/95/2016 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku

2016-04-01

Uchwała Nr XVIII/94/2016 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form ks

2016-04-01

Uchwała Nr XVIII/93/2016 w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawiszynie

2016-04-01

Uchwała Nr XVIII/92/2016 w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

2016-03-31

Uchwała Nr XVIII/91/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Stawiszyn

2016-03-31

Uchwała Nr XVII/90/2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016r.

2016-03-27

Uchwała Nr XVII/89/2016 w sprawie Planu Pracy Komisji Społecznej na 2016 rok.

2016-03-27

Uchwała Nr XVII/88/2016 w sprawie Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2016 rok.

2016-03-27

Uchwała Nr XVII/87/2016 w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

2016-03-27

Uchwała Nr XVII/86/2016 w sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2016 rok.

2016-03-27

Uchwała Nr XVII/85/2016 w sprawie zgłoszenia sołectw Petryki, Zbiersk do „Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

2016-03-27

Uchwała Nr XVII/84/2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Zbiersk na lata 2016-2020.

2016-03-27

Uchwała Nr XVII/83/2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Petryki na lata 2016-2020.

2016-03-27

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-27
Data publikacji:2016-03-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9386