2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XXVIII/132/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

2016-11-09

Uchwała Nr XXVII/131/2016 w sprawie zmiany zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2015-2020.

2016-10-13

Uchwała Nr XXVII/130/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

2016-10-13

Uchwała Nr XXVI/129/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

2016-09-20

Uchwała Nr XXVI/128/2016 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim w zakresie przebudowy drogi gminnej

2016-09-20

Uchwała Nr XXV/127/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

2016-08-30

Uchwała Nr XXV/126/2016 w sprawie przystąpienia przez Gminę i Miasto Stawiszyn do Partnerstwa

2016-08-30

Uchwała Nr XXV/125/2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn”

2016-08-30

Uchwała Nr XXV/124/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej

2016-08-30

Uchwała Nr XXV/123/2016 w sprawie skargi na działania Burmistrza oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

2016-08-30

Uchwała Nr XXV/122/2016 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowej części wsi Zbiersk Cukrownia”.

2016-08-30

Uchwała Nr XXIV/121/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

2016-08-30

Uchwała Nr XXIV/120/2016 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn.

2016-08-30

Uchwała Nr XXIV/119/2016 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.

2016-08-30

Uchwała Nr XXIV/118/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za 2015 rok:

2016-08-30

Uchwała Nr XXIV/117/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2015 r.

2016-08-30

Uchwała Nr XXIII/116/2016 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn"

2016-07-14

Uchwała Nr XXIII/115/2016 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn"

2016-07-14

Uchwała Nr XXII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.

2016-07-14

Uchwała Nr XXII/113/2016 w sprawie zmiany uchwały zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

2016-07-14

Uchwała Nr XXII/112/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/102/2016 Rady Miejskiejb w Stawiszynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn”.

2016-07-14

Uchwała Nr XXII/111/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości.

2016-07-14

Uchwała Nr XXII/110/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości.

2016-07-14

Uchwała Nr XXII/109/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości.

2016-07-14

Uchwała Nr XXII/108/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007 roku, w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania medalu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-07-14

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-27
Data publikacji:2016-03-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9384