2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 0050.43.2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.42.2014 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbiersku

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.41.2014 w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.40.2014 w sprawie: sprostowania błędu rachunkowego w Zarządzeniu 0050.36.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.39.2014 w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna"

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.39.2014 w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna"

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.38.2014 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbiersku

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.37.2014 w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbiersku

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.36.2014 w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.35.2014 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.34.2014 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.33.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbiersku

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.33.2014 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbiersku

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.32.2014 w sprawie: uruchomienia syren oraz wywieszenia flag na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.31.2014 w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.30.2014 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbiersku

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.29.2014 w sprawie: utworzenia Zespołu Samooceny CAF

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.28.2014 w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Stawiszyna w sprawie powołania Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego z norną PN-EN ISO 9001:2009

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.27.2014 w sprawie: sprostowania błędu rachunkowego w Zarządzeniu Nr 0050.27.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.26.2014 w sprawie: sprostowania błędu rachunkowego w Zarządzeniu Nr 0050.21.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-02-25

Zarządzenie Nr 0050.25.2014 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-02-24

Zarządzenie Nr 0050.24.2014 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie i Mieście Stawiszyn w przedmiocie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

2016-02-24

Zarządzenie Nr 0050.23.2014 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

2016-02-24

Zarządzenie Nr 0050.22.2014 w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-24

Zarządzenie Nr 0050.21.2014 w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

2016-02-24

Zarządzenie Nr 0050.20.2014 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

2016-02-24

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-30
Data publikacji:2015-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6084