Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki domowej do opieki nad osobami niepełnosprawnymi na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki domowej do opieki nad osobami niepełnosprawnymi na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

 

Praca odbywać się będzie w ramach umowy zlecenia.

 

Praca polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku.

 

Usługi obejmują zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności polegają na:

 1. zakupie podstawowych artykułów: spożywczych, gospodarstwa domowego i lekarstw;
 2. przyrządzaniu posiłków;
 3. praniu, prasowaniu, zmianie pościeli, utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach świadczeniobiorcy oraz czystości sprzętu, paleniu w piecu;
 4. utrzymywaniu czystości osobistej świadczeniobiorcy (mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych);
 5. pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych, dokonywaniu opłat, zamawianiu wizyt lekarskich i pielęgniarskich;
 6. organizowaniu spacerów i podtrzymywaniu zainteresowań.

Wymagania:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. samodzielność,
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. mile widziane doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej, kurs opiekunek lub przygotowanie zawodowe w tym zakresie,
 7. prawo jazdy kat. „b” i własny samochód.

 

Niezbędne dokumenty: podanie, CV, kwalifikacje, oświadczenie do przetwarzania danych osobowych,

 

Dokumenty winny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

 

W powyższej sprawie należy się kontaktować z Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie, ul. Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn od pon. do pt. w godz. od 08.00 do 15.00 lub pod numerem tel. (0-62) 75-28-144 wew. 22.

 

Termin składania dokumentów do 20 listopada 2019r.

 

Klauzula Informacyjna RODO w MGOPS w Stawiszynie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie z siedzibą przy ul. Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn, nr.tel. 62 75 28 144, e-mail:  gopsstawiszyn@post.pl
 2. W MGOPS w Stawiszynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 62 75 28 144 lub adresem e-mail:  gopsstawiszyn@post.pl
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko „pracownik socjalny” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiszynie.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 6. posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej klauzuli, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki:

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-10-24
Data publikacji:2019-10-24
Osoba sporządzająca dokument:Danuta Pilarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:500